Заседания

Заседание от дата 23.03.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 06.07.2022 от 10:00 часа.

Заседание от дата 11.02.2022 от 17:30 часа.

Заседание от дата 12.01.2022 от 17:30 часа.

Заседание от дата 23.06.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 04.03.2020 от 17:30 часа.

Заседание от дата 27.11.2019 от 17:30 часа.

Заседание от дата 03.11.2019 от 23:15 часа.

Заседание от дата 03.11.2019 от 20:15 часа.

Заседание от дата 03.11.2019 от 10:00 часа.

Заседание от дата 02.11.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 01.11.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 29.10.2019 от 17:30 часа.

Заседание от дата 28.10.2019 от 08:30 часа.

Заседание от дата 28.10.2019 от 07:30 часа.

Заседание от дата 27.10.2019 от 20:30 часа.

Заседание от дата 27.10.2019 от 08:40 часа.

Заседание от дата 26.10.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 26.10.2019 от 12:30 часа.

Заседание от дата 25.10.2019 от 17:30 часа.

Календар

Решения

  • № 158-МИ / 23.03.2023

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради влязъл в сила акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

  • № 157-МИ / 06.07.2022

    относно: Запознаване с и обсъждане на Решение № 1231 от 27.06.2022г., постановено по адм. д. № 421 по описа на Административен съд – Пловдив за 2022г., ХІІІ състав.

  • № 156-МИ / 11.02.2022

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради установена несъвместимост със заеманата от него длъжност „общински съветник” за мандат 2019-2023 година въз основа на Доклад на Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси при Общински съвет – Хисаря - Комисия по §2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ и изпълнение на указание на ЦИК по чл. 57, ал. 1, т. 2 от ИК.

всички решения