№ 158-МИ / 23.03.2023

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради влязъл в сила акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

№ 157-МИ / 06.07.2022

ОТНОСНО : Запознаване с и обсъждане на Решение № 1231 от 27.06.2022г., постановено по адм. д. № 421 по описа на Административен съд – Пловдив за 2022г., ХІІІ състав.

№ 156-МИ / 11.02.2022

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради установена несъвместимост със заеманата от него длъжност „общински съветник” за мандат 2019-2023 година въз основа на Доклад на Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси при Общински съвет – Хисаря - Комисия по §2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ и изпълнение на указание на ЦИК по чл. 57, ал. 1, т. 2 от ИК.

№ 155-МИ / 12.01.2022

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради установена несъвместимост със заеманата от него длъжност „общински съветник” за мандат 2019-2023 година въз основа на Доклад на Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси при Общински съвет – Хисаря - Комисия по §2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ и изпълнение на указание на ЦИК по чл. 57, ал. 1, т. 2 от ИК.

№ 154-МИ / 04.03.2020

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подаване на оставка по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА и поради установяване на неизбираемост по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с допусната техническа грешка в Решение № 131-МИ от 28.10.2019г., изменено с Решение № 141-МИ от 01.11.2019г. на ОИК – Хисаря в частта при определяне на преференциите, с които е гласувано за листата на Местна коалиция “СДС (СДС, АБВ)“

№ 153-МИ / 27.11.2019

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове на Общинска избирателна комисия Хисаря, които да присъстват при необходимост от отваряне на помещението, определено от кмета на общината по чл. 445, ал. 8 ИК

№ 152-МИ / 27.11.2019

ОТНОСНО : Предаване на Общинска администрация Хисаря на изборните книжа и материали след произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

№ 151-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на Община Хисаря и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на ПП „ГЕРБ“.

№ 150-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

№ 149-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Обявяване на приключване на работа на Изчислителния пункт в Община Хисаря от Общинска избирателна комисия – Хисаря.

№ 148-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Определяне единната номерация на издаваните от Общинска избирателна комисия - Хисаря удостоверения на избраните кметове и общински съветници в община Хисаря

№ 147-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Обявяване на края на изборния ден на територията на Община Хисаря от Общинска избирателна комисия – Хисаря.

№ 146-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Постъпил сигнал от Пенчо Тодоров Шапков – упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“ и сигнал от Бойко Цветанов Гавраилов – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за разпръснати флаери на територията на община Хисаря при произвеждането на избори за кмет на община Хисаря, втори тур, насрочени на 03 ноември 2019 год.

№ 145-МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на членовете на СИК на територията на Община Хисаря, назначени с Решение № 81-МИ от 27.09.2019г. на Общинска избирателна комисия Хисаря за произвеждането на избори за кмет на община Хисаря, втори тур, насрочени на 03 ноември 2019 год.

№ 144-МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на членовете на СИК на територията на Община Хисаря, назначени с Решение № 81-МИ от 27.09.2019г. на Общинска избирателна комисия Хисаря за произвеждането на избори за кмет на община Хисаря, втори тур, насрочени на 03 ноември 2019 год.

№ 143-МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : Приемане на списък за промени на упълномощени представители на Коалиция „БСП за България“ от Общинска избирателна комисия Хисаря при произвеждане на избори за кмет на община Хисаря, втори тур на 03 ноември 2019 год.

№ 142-МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на членовете на СИК на територията на Община Хисаря, назначени с Решение № 81-МИ от 27.09.2019г. на Общинска избирателна комисия Хисаря за произвеждането на избори за кмет на Община Хисаря във втори тур на 03 ноември 2019 год.

№ 141-МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : Изменение и допълнение на Решение № 131-МИ от 28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия Хисаря

№ 140-МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : Изменение и допълнение на Решение № 130-МИ от 28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия Хисаря

№ 139-МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : Изменение и допълнение на Решение № 129-МИ от 28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия Хисаря,

Календар

Решения

  • № 158-МИ / 23.03.2023

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради влязъл в сила акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

  • № 157-МИ / 06.07.2022

    относно: Запознаване с и обсъждане на Решение № 1231 от 27.06.2022г., постановено по адм. д. № 421 по описа на Административен съд – Пловдив за 2022г., ХІІІ състав.

  • № 156-МИ / 11.02.2022

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради установена несъвместимост със заеманата от него длъжност „общински съветник” за мандат 2019-2023 година въз основа на Доклад на Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси при Общински съвет – Хисаря - Комисия по §2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ и изпълнение на указание на ЦИК по чл. 57, ал. 1, т. 2 от ИК.

всички решения