№ 154-МИ / 04.03.2020

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подаване на оставка по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА и поради установяване на неизбираемост по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с допусната техническа грешка в Решение № 131-МИ от 28.10.2019г., изменено с Решение № 141-МИ от 01.11.2019г. на ОИК – Хисаря в частта при определяне на преференциите, с които е гласувано за листата на Местна коалиция “СДС (СДС, АБВ)“

№ 153-МИ / 27.11.2019

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове на Общинска избирателна комисия Хисаря, които да присъстват при необходимост от отваряне на помещението, определено от кмета на общината по чл. 445, ал. 8 ИК

№ 152-МИ / 27.11.2019

ОТНОСНО : Предаване на Общинска администрация Хисаря на изборните книжа и материали след произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

№ 151-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на Община Хисаря и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на ПП „ГЕРБ“.

№ 150-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

№ 149-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Обявяване на приключване на работа на Изчислителния пункт в Община Хисаря от Общинска избирателна комисия – Хисаря.

№ 148-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Определяне единната номерация на издаваните от Общинска избирателна комисия - Хисаря удостоверения на избраните кметове и общински съветници в община Хисаря

№ 147-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Обявяване на края на изборния ден на територията на Община Хисаря от Общинска избирателна комисия – Хисаря.

№ 146-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Постъпил сигнал от Пенчо Тодоров Шапков – упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“ и сигнал от Бойко Цветанов Гавраилов – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за разпръснати флаери на територията на община Хисаря при произвеждането на избори за кмет на община Хисаря, втори тур, насрочени на 03 ноември 2019 год.

№ 145-МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на членовете на СИК на територията на Община Хисаря, назначени с Решение № 81-МИ от 27.09.2019г. на Общинска избирателна комисия Хисаря за произвеждането на избори за кмет на община Хисаря, втори тур, насрочени на 03 ноември 2019 год.

№ 144-МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на членовете на СИК на територията на Община Хисаря, назначени с Решение № 81-МИ от 27.09.2019г. на Общинска избирателна комисия Хисаря за произвеждането на избори за кмет на община Хисаря, втори тур, насрочени на 03 ноември 2019 год.

№ 143-МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : Приемане на списък за промени на упълномощени представители на Коалиция „БСП за България“ от Общинска избирателна комисия Хисаря при произвеждане на избори за кмет на община Хисаря, втори тур на 03 ноември 2019 год.

№ 142-МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на членовете на СИК на територията на Община Хисаря, назначени с Решение № 81-МИ от 27.09.2019г. на Общинска избирателна комисия Хисаря за произвеждането на избори за кмет на Община Хисаря във втори тур на 03 ноември 2019 год.

№ 141-МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : Изменение и допълнение на Решение № 131-МИ от 28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия Хисаря

№ 140-МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : Изменение и допълнение на Решение № 130-МИ от 28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия Хисаря

№ 139-МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : Изменение и допълнение на Решение № 129-МИ от 28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия Хисаря,

№ 138-МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : Изменение и допълнение на Решение № 128-МИ от 28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия Хисаря,

№ 137-МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : Изменение и допълнение на Решение № 127-МИ от 28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия Хисаря

№ 136-МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : Приемане на списък с упълномощени представители на ПП „ГЕРБ“ от Общинска избирателна комисия Хисаря при произвеждане на избори за кмет на община Хисаря, втори тур на 03 ноември 2019 год.

№ 135-МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на членовете на СИК на територията на Община Хисаря, назначени с Решение № 81-МИ от 27.09.2019г. на Общинска избирателна комисия Хисаря за произвеждането на избори за кмет на община Хисаря, втори тур на 03 ноември 2019 год.

Календар

Решения

  • № 154-МИ / 04.03.2020

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подаване на оставка по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА и поради установяване на неизбираемост по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с допусната техническа грешка в Решение № 131-МИ от 28.10.2019г., изменено с Решение № 141-МИ от 01.11.2019г. на ОИК – Хисаря в частта при определяне на преференциите, с които е гласувано за листата на Местна коалиция “СДС (СДС, АБВ)“

  • № 153-МИ / 27.11.2019

    относно: Упълномощаване на членове на Общинска избирателна комисия Хисаря, които да присъстват при необходимост от отваряне на помещението, определено от кмета на общината по чл. 445, ал. 8 ИК

  • № 152-МИ / 27.11.2019

    относно: Предаване на Общинска администрация Хисаря на изборните книжа и материали след произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

всички решения