Общинска избирателна комисия Хисаря


РЕШЕНИЕ
№ 153-МИ
Хисаря, 27.11.2019

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове на Общинска избирателна комисия Хисаря, които да присъстват при необходимост от отваряне на помещението, определено от кмета на общината по чл. 445, ал. 8 ИК

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, в изпълнение на Решение № 1665-МИ от 08.11.2019 г., във връзка с Решение № 1244-МИ от 30.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Хисаря,

 

Р Е Ш И:

 

 1. Упълномощава следните членове на Общинска избирателна комисия Хисаря да присъстват при отваряне на помещението, определено от кмета на общината по чл. 445, ал. 8 ИК:

  - Мария Добрева Кинарова - член,

  - Мартин Мартинов Джинджев – член;

  - Пенка Иванова Дишкелова – член;

 

 1. При постъпване на жалба срещу решение на ОИК Хисаря за определяне на резултатите от изборите и необходимост от изваждане на предадени за съхранение книжа, помещението незабавно се отваря от комисия от длъжностни лица определени със заповед на кмета на общината по реда на Решение № 1244-МИ от 30.09.2019 г. на ЦИК, в присъствието и на упълномощените членове на ОИК Хисаря по т. 1 от настоящото решение.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Диана Илиева Дишлиева

Зам. председател: Ангелина Петрова Петришка

* Публикувано на 27.11.2019 в 18:09 часа

Календар

Решения

 • № 154-МИ / 04.03.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подаване на оставка по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА и поради установяване на неизбираемост по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с допусната техническа грешка в Решение № 131-МИ от 28.10.2019г., изменено с Решение № 141-МИ от 01.11.2019г. на ОИК – Хисаря в частта при определяне на преференциите, с които е гласувано за листата на Местна коалиция “СДС (СДС, АБВ)“

 • № 153-МИ / 27.11.2019

  относно: Упълномощаване на членове на Общинска избирателна комисия Хисаря, които да присъстват при необходимост от отваряне на помещението, определено от кмета на общината по чл. 445, ал. 8 ИК

 • № 152-МИ / 27.11.2019

  относно: Предаване на Общинска администрация Хисаря на изборните книжа и материали след произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

всички решения