Състав на ОИК Хисаря

Председател

 1. Диана Илиева Дишлиева

Зам. председатели

 1. Ангелина Петрова Петришка
 2. Ива Димова Дечевска

Секретар

 1. Николай Бойнов Марковски

Членове

 1. Иван Боянов Мавров
 2. Мария Добрева Кинарова
 3. Мартин Мартинов Джинджев
 4. Минка Маринова Макавеева
 5. Пенка Иванова Дишкелова
 6. Пено Стоянов Бойновски
 7. Стоян Тонов Тонов
 8. Тинка Иванова Салутска
 9. Тодорка Петкова Куковска

Календар

Решения

 • № 158-МИ / 23.03.2023

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради влязъл в сила акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 • № 157-МИ / 06.07.2022

  относно: Запознаване с и обсъждане на Решение № 1231 от 27.06.2022г., постановено по адм. д. № 421 по описа на Административен съд – Пловдив за 2022г., ХІІІ състав.

 • № 156-МИ / 11.02.2022

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради установена несъвместимост със заеманата от него длъжност „общински съветник” за мандат 2019-2023 година въз основа на Доклад на Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси при Общински съвет – Хисаря - Комисия по §2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ и изпълнение на указание на ЦИК по чл. 57, ал. 1, т. 2 от ИК.

всички решения