21.03.2023

Съобщение

На основание чл. 85. (1) от ИК. Председателя на ОИК Хисаря свиква заседание на комисията на 23.03.2023 год от 17.00 часа в сградата на Община Хисаря, бул. "Ген. Гурко" № 14

06.07.2022

Съобщение

На основание чл. 85. (1) от ИК, Председателят на ОИК Хисаря свиква заседание на комисията на 11.02.2022 г. от 17:30 ч в сградата на Община Хисаря, бул. "Генерал Гурко" No 14. 

10.02.2022

Съобщение

На основание чл. 85. (1) от ИК, Председателят на ОИК Хисаря свиква заседание на комисията на 11.02.2022 г. от 17:30 ч в сградата на Община Хисаря, бул. "Генерал Гурко" No 14. 

10.02.2022

Съобщение

 На основание чл. 85. (1) от ИК, Председателят на ОИК Хисаря свиква заседание на комисията на 11.02.2022 г. от 17:30 ч в сградата на Община Хисаря, бул. "Генерал Гурко" No 14. 

10.02.2022

Съобщение

На основание чл. 85. (1) от ИК, Председателят на ОИК Хисаря свиква заседание на комисията на 11.02.2022 г. от 17:30 ч в сградата на Община Хисаря, бул. "Генерал Гурко" No 14. 

27.11.2019

Съобщение

На основание чл. 85. (1) от ИК, Председателят на ОИК Хисаря свиква заседание на комисията на 27.11.2019 г. от 17:30 ч в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Хисаря, бул. "Генерал Гурко" No 14. 

03.11.2019

Съобщение

На основание чл. 85. (1) от ИК, Председателят на ОИК Хисаря свиква заседание на комисията на 03.11.2019 г. от 20:15 ч в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Хисаря, бул. "Генерал Гурко" No 14. 

29.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85. (1) от ИК, Председателят на ОИК Хисаря свиква заседание на комисията на 29.10.2019 г. от 17:30 в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Хисаря, бул. "Генерал Гурко" No 14. 

27.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85. (1) от ИК, Председателят на ОИК Хисаря свиква заседание на комисията на 27.10.2019 г. от 08.40 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Хисаря, бул. "Генерал Гурко" No 14.

06.10.2019

ОИК ХИСАРЯ предоставя одобрените образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

25.09.2019

Съобщение

ОИК Хисаря ще проведе заседание на 25.09.2019г от 17:30 часа.

23.09.2019

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Напомняме Ви, че крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи е 24.09.2019г, до 17:00 ч. Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, ОИК Хисаря дава незабавни указания и същите следва да се отстранят в срок не по-късно от 24.09.2019г до 17.00 часа.

Компромиси с удължаване на часа няма да има!

06.09.2019

Съобщение

Съобщаваме Ви, че началният срок за прием на документи за регистриране на: партии, коалиции, местни комитети и инициативни комитети при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г  е 09.09.2019 год, 09:00 ч. Документи се приемат всеки календарен ден от 09:00 до 17:00 ч. Крайният срок за подаване на документи е 16.09.2019 г, не по-късно от 17:00 ч. Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия ОИК дава незабавни указания в срок до 3 дни от съобщението, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00ч на 16.09.2019 г.

04.09.2019

Начало на работа на ОИК Хисаря

По решение No 907 - МИ на ЦИК, Общинска избирателна комисия Хисаря започва работа на 04.09.2019 г. Първото заседание е насрочено за същия ден от 13:30 часа. 

Календар

Решения

  • № 158-МИ / 23.03.2023

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради влязъл в сила акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

  • № 157-МИ / 06.07.2022

    относно: Запознаване с и обсъждане на Решение № 1231 от 27.06.2022г., постановено по адм. д. № 421 по описа на Административен съд – Пловдив за 2022г., ХІІІ състав.

  • № 156-МИ / 11.02.2022

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради установена несъвместимост със заеманата от него длъжност „общински съветник” за мандат 2019-2023 година въз основа на Доклад на Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси при Общински съвет – Хисаря - Комисия по §2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ и изпълнение на указание на ЦИК по чл. 57, ал. 1, т. 2 от ИК.

всички решения