Общинска избирателна комисия Хисаря


РЕШЕНИЕ
№ 152-МИ
Хисаря, 27.11.2019

ОТНОСНО: Предаване на Общинска администрация Хисаря на изборните книжа и материали след произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 33, във връзка чл. 457, ал. 4 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 1665-МИ от 08.11.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Хисаря,

 

Р Е Ш И:

 

 1. Определя следните членове на Общинска избирателна комисия Хисаря да предадат по опис на общинска администрация Хисаря изборните книжа на ОИК за съхранение в помещенията, определени от кмета на общината по чл. 445, ал. 8 ИК, с изключение на необходимите за работа документи по време на мандата на комисията:

- Диана Илиева Дишлиева - председател,

- Ангелина Петрова Петришка – зам.-председател;

- Пено Стоянов Бойновски – член;

 1. Не се предават за съхранение печатът и документите и остават на разположение за работата на ОИК, решенията и протоколите от заседанията на комисията, дневниците за входящата и изходящата кореспонденция, регистърът на жалбите и сигналите, както и други документи по преценка на комисията. Тази документация и печатът се съхраняват от ОИК в определеното за нейната работа помещение.
 2. Копие от настоящото Решение да се изпрати до Кмета на община Хисаря за сведение и изпълнение.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Диана Илиева Дишлиева

Зам. председател: Ангелина Петрова Петришка

* Публикувано на 27.11.2019 в 18:09 часа

Календар

Решения

 • № 154-МИ / 04.03.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подаване на оставка по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА и поради установяване на неизбираемост по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с допусната техническа грешка в Решение № 131-МИ от 28.10.2019г., изменено с Решение № 141-МИ от 01.11.2019г. на ОИК – Хисаря в частта при определяне на преференциите, с които е гласувано за листата на Местна коалиция “СДС (СДС, АБВ)“

 • № 153-МИ / 27.11.2019

  относно: Упълномощаване на членове на Общинска избирателна комисия Хисаря, които да присъстват при необходимост от отваряне на помещението, определено от кмета на общината по чл. 445, ал. 8 ИК

 • № 152-МИ / 27.11.2019

  относно: Предаване на Общинска администрация Хисаря на изборните книжа и материали след произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

всички решения