Общинска избирателна комисия Хисаря


РЕШЕНИЕ
№ 131-МИ
Хисаря, 28.10.2019

ОТНОСНО: ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници

 

СЕДЕМНАДЕСЕТ                                                  17

                             с думи                                                               с цифри

 

Днес, 28.10.2019 г., в 08,30 ч. Общинската избирателна комисия Хисаря на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е двеста шестдесет и три 263 гласове.

(с думи)                               (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати: няма

 

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

                                   седемнадесет                                    17

                                      (с думи)                                      (с цифри)

 

 1. IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

     с думи                                   с цифри

25.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „Български път“

        три                                          3

34.

ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

       един                                         1

43.

ПП ГЕРБ

      четири                                       4

56.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

         пет                                          5

67.

Местна коалиция "СДС (СДС, АБВ)"

     четири                                        4

 

 1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

15.

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И

1

Митко Димитров Матов

А

19

 

2

Делка Тодорова Петкова

А

3

3

Стоян Елков Ангелов

Б

0

4

Запрян Андреев Митов

Б

0

5

Цветана Стайова Панчовска

Б

0

6

Симеон Иванов Иванов

Б

1

7

Димитър Митков Матов

Б

0

8

Стефан Янков Пиронков

Б

1

25.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „Български път“

1

ГАТЬО ТОДОРОВ СУЛТАНОВ

А

160

2

НЕНКО ВИДОЛОВ КОСТОВ

А

131

3

СТЕФАН ДИМИТРОВ НЕДЕВСКИ

А

116

4

ДАНАИЛ ВАЛЕРИЕВ РАДУЛОВ

А

74

5

ТОДОР ИВАНОВ ИВАНОВ

А

64

6

НАЧО МИТКОВ КАЛИНЧЕВ

Б

14

7

ИВАНКА ПЕТРОВА БОГУНСКА

Б

47

8

АТАНАС ДИМИТРОВ ЗДРАВКОВ

Б

10

9

ЕНЬО НЕДЯЛКОВ ЗЯПКОВ

Б

12

10

ДИАНА ВЪЛКОВА НЕДЕЛЕВА

Б

6

11

ВИОЛЕТА ПЕТКОВА ПАУНОВА

Б

2

12

НЕДЯЛКО МАРИНОВ НЕДЕЛЧЕВ

Б

8

13

ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

Б

6

14

КОСТА НИКОЛОВ КАРАКИТУКОВ

Б

8

15

МАРИЯ ИЛИЕВА МУТАФЧИЕВА

Б

6

16

ВЕЛКО ДИМИТРОВ ГОСПОДИНОВ

Б

19

17

НИКОЛАЙ СТОЕВ СТОЕВ

Б

7

34

ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

1

ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ПИРЯНКОВА

А

98

2

ЕЛЕНА НЕНОВА ВИДЕВА

А

49

3

ДЕБОРА РАДОСЛАВОВА ПЕТКОВА

А

44

4

ВАСИЛА ДИМИТРОВА МАРИНА

А

36

5

СТЕФКА ПАВЛОВА НЕДЕВА

А

28

6

ТОДОРА НИКОЛОВА ВИДОЛОВА

Б

4

7

АТАНАС ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ

Б

15

8

ТОДОР КИРИЛОВ БИЗЕВ

Б

7

9

ЖИВКО СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

Б

7

10

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ УПИНОВ

Б

14

11

ВИДОЛ НИКОЛОВ ТЕПЕДЖИЙСКИ

Б

8

12

ПЕНКА ИЛИЕВА КРЪШКОВА

Б

3

13

ДОБРИ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

Б

8

14

ДИМИТЪР ИВАНОВ КАЦАРСКИ

Б

11

42

партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1

Пенка Димитрова Дойкова

А

101

2

Митко Илиев Нейчев

А

36

3

Станислав Иванов Филипов

А

19

4

Ваня Колева Бегова

А

19

5

Иван Тонов Главчев

Б

14

6

Костадин Тодоров Маринчешки

Б

5

7

Динчо Иванов Динчев

Б

4

8

Тодорка Божкова Цокова

Б

3

9

Таня Тодорова Георгиева

Б

2

10

Вълко Минчев Макавеев

Б

15

43

ПП ГЕРБ

1

Пенка Йотова Ганева

А

258

2

Виделина Николова Попова

А

137

3

Васил Георгиев Пендев

А

127

4

Бойко Цветанов Гавраилов

А

77

5

Мариана Денкова Александрова

Б

34

6

Ангел Танчев Веселинов

Б

65

7

Радослав Атанасов Мишин

Б

30

8

Румен Иванов Базитов

Б

24

9

Стоян Ненчев Найденов

Б

52

10

Асен Раданов Сурчев

Б

50

11

Красимир Михайлов Кирилов

Б

53

12

Пена Йорданова Петрова

Б

33

13

Богдан Иванов Иванов

Б

37

14

Красимир Георгиев Плювков

Б

28

15

Петър Атанасов Ненов

Б

1

16

Стоянка Стаменова Ганчозова

Б

8

17

Найден Георгиев Добрев

Б

21

51

ВОЛЯ

1

Иван Димитров Иванов

А

38

2

Петко Марков Пашкулов

А

10

3

Ненка Ганчева Мутовска

А

7

4

Росица Василева Симеонова

А

6

5

Ваня Николаева Пенева

Б

0

6

Петър Иванов Терзийски

Б

2

7

Бонка Динкова Игнатова

Б

2

8

Венилин Стоянов Кочанков

Б

3

9

Генчо Костадинов Гиздев

Б

3

10

Стоян Митов Вълевски

Б

2

11

Стоян Ненов Драгоев

Б

0

56

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

ПЕНЧО ТОДОРОВ ШАПКОВ

А

438

2

ИВА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА

А

120

3

МАРИЯ ПЕТКОВА МУСТАКОВА

Б

46

4

ТАНЯ НИКОЛАЕВА МАРКОВСКА

Б

69

5

ПЕНКА АПОСТОЛОВА РАХОВА

Б

57

6

ЦВЯТКО ПЕТРОВ ИСТИЛЯНОВ

Б

38

7

ДАНЧО ТОДОРОВ КОЩИЛАКОВ

Б

37

8

ИЛИЯНА ПЕТРОВА АРАБСКА

Б

51

9

ЦВЕТОЗАРА ИВАНОВА ДАНЧЕВА

Б

37

10

ИВАН ЦОНЧЕВ СЛАВЧЕВСКИ

Б

21

11

ИВАН ПЕТКОВ ДОЙЧЕВСКИ

Б

39

12

АПОСТОЛ ПЕТКОВ СТАНЕВ

Б

49

13

СТАНИСЛАВ НЕНКОВ МЕРДЖАНОВ

Б

16

14

МИТКО КОЙЧОВ БАЗИТОВ

Б

9

15

ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА АРАБАДЖИЙСКА

Б

32

16

ЦОНКА ВАСИЛЕВА ЙОНЧЕВА

Б

21

17

ИВАН ПЕТРОВ БОГДАНОВ

Б

11

67

Местна коалиция "СДС (СДС, АББ)"

1

АТАНАС ПЕТРОВ КУКОВСКИ

А

340

2

НАЙДЕН ПАВЛОВ ПАВЛОВ

А

157 (96)

3

БОРИС ИВАНОВ ВИТЕВ

А

81

4

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ВИДИНСКА

А

76

5

РАНГЕЛ ЕМИЛЕВ СПАСОВ

Б

53

6

ЙОРДАНКА ВИДОЛОВА ДЖИНСКА

Б

39

7

СТОЯН ИЛИЕВ ВЕЛКОВ

Б

37

8

СТАНЬО ДАНЧЕВ ЦОКОВСКИ

Б

68

9

РАДОСТИНА ИЛИЕВА ТОСКОВА

Б

9

10

СТЕЛИЯН ПЛАМЕНОВ ШАЛСКИ

Б

56

11

ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ ВЛАСЕВ

Б

22

12

ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА НЕЙЧЕВА

Б

14

13

МАРКО ЛАЗАРОВ ПОПОВ

Б

6

14

ПЕТКО ТОДОРОВ НЕЙЧЕВ

Б

17

15

ТАТЯНА КРАСИМИРОВА ЦВЕТКОВА

Б

3

16

ТАНЧО НИКОЛОВ ШАПКАРОВ

Б

16

17

ИВАН ПЕТКОВ ЖУТЕВ

Б

13

 

 1. VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1 АТАНАС ПЕТРОВ КУКОВСКИ

Местна коалиция "СДС (СДС, АБВ)"                                       **********

2 Бойко Цветанов Гавраилов

ПП ГЕРБ                                                                                     **********

3 БОРИС ИВАНОВ ВИТЕВ

Местна коалиция "СДС (СДС, АБВ)"                                       ***********

4 Васил Георгиев Пендев

ПП ГЕРБ                                                                                     **********

5 Виделина Николова Попова

ПП ГЕРБ                                                                                     **********

6 ГАТЬО ТОДОРОВ СУЛТАНОВ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „Български път"                   **********

7 ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ПИРЯНКОВА

ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ          **********

8 ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ВИДИНСКА

Местна коалиция "СДС (СДС, АБВ)"                                        **********

9 ИВА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ                                                                   **********

10 МАРИЯ ПЕТКОВА МУСТАКОВА

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ                                                                  **********

11 НАЙДЕН ПАВЛОВ ПАВЛОВ

Местна коалиция "СДС (СДС, АБВ)"                                        **********

12 НЕНКО ВИДОЛОВ КОСТОВ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „Български път“                   **********

13 ПЕНКА АПОСТОЛОВА РАХОВА

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ                                                                  **********

14 Пенка Йотова Ганева

ПП ГЕРБ                                                                                     **********

15 ПЕНЧО ТОДОРОВ ШАПКОВ

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ                                                                   **********

16 СТЕФАН ДИМИТРОВ НЕДЕВСКИ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „Български път“                    *********

17 ТАНЯ НИКОЛАЕВА МАРКОВСКА

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ                                                                   **********                

 

 

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: няма.

Председател: Диана Илиева Дишлиева

Зам. председател: Ангелина Петрова Петришка

Зам. председател: Ива Димова Дечевска

Секретар: Николай Бойнов Марковски

За секретар: Иван Боянов Мавров

За секретар: Мария Добрева Кинарова

За секретар: Мартин Мартинов Джинджев

За секретар: Минка Маринова Макавеева

За секретар: Пенка Иванова Дишкелова

За секретар: Пено Стоянов Бойновски

За секретар: Стоян Тонов Тонов

За секретар: Тинка Иванова Салутска

За секретар: Тодорка Петкова Куковска

* Публикувано на 28.10.2019 в 08:47 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 154-МИ / 04.03.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подаване на оставка по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА и поради установяване на неизбираемост по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с допусната техническа грешка в Решение № 131-МИ от 28.10.2019г., изменено с Решение № 141-МИ от 01.11.2019г. на ОИК – Хисаря в частта при определяне на преференциите, с които е гласувано за листата на Местна коалиция “СДС (СДС, АБВ)“

 • № 153-МИ / 27.11.2019

  относно: Упълномощаване на членове на Общинска избирателна комисия Хисаря, които да присъстват при необходимост от отваряне на помещението, определено от кмета на общината по чл. 445, ал. 8 ИК

 • № 152-МИ / 27.11.2019

  относно: Предаване на Общинска администрация Хисаря на изборните книжа и материали след произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

всички решения