Общинска избирателна комисия Хисаря


РЕШЕНИЕ
№ 217
Хисаря, 21.12.2015

ОТНОСНО: Разглеждане на писмо на 18.12.2015г. от ЦИК с изх.№ МИ – 06 – 939/18.12.15 г., касаещо предприемане на действия по чл. 30, ал.4 от ЗМСМА.

ОИК Хисаря РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ предложението за предсрочно прекратяване пълномощията на инж. Ненко Видолов Костов като общински съветник по чл.30, ал.4 от ЗМСМА.

МОТИВИ: общинският съветник не е осъден след встъпване в правомощията си. Справката за съдимост е била известна на ЦИК от 12 октомври 2015 година, което означава, че ЦИК се е снабдил с нея и е разполагал с тази информация 13(тринадесет) дена преди изборите. ЦИК не е предприел никакви действия към онзи момент, тъй като съобразно Изборния кодекс, няма пречка лицето Ненко Видолов Костов да участва в листата на общинските съветници.

Решенията и отказите на ОИК за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник могат да се обжалват пред администативен съд по реда на чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА.

Право на жалба имат заинтересованите лица, като кръга на тези лица се определя съобразно тълкувателно решение №1 от 30 март 2009 на ВАС.

Председател: Костадин Атанасов Атанасов

Секретар: Пено Стоянов Бойновски

* Публикувано на 29.12.2015 в 10:24 часа

Календар

Решения

  • № 245 / 08.02.2018

    относно: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА на общински съветник Пенка Йотова Ганева, избрана от листата на ПП ГЕРБ и обявяването на избран за общински съветник следващия в листата кандидат

  • № 244 / 22.10.2016

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на НЕНКО ВИДОЛОВ КОСТОВ, общински съветник в община Хисаря от партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ и обявяване за избран следващия от листата

  • № 217 / 21.12.2015

    относно: Разглеждане на писмо на 18.12.2015г. от ЦИК с изх.№ МИ – 06 – 939/18.12.15 г., касаещо предприемане на действия по чл. 30, ал.4 от ЗМСМА.

всички решения