№ 245 / 08.02.2018

ОТНОСНО : ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА на общински съветник Пенка Йотова Ганева, избрана от листата на ПП ГЕРБ и обявяването на избран за общински съветник следващия в листата кандидат

№ 244 / 22.10.2016

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията на НЕНКО ВИДОЛОВ КОСТОВ, общински съветник в община Хисаря от партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ и обявяване за избран следващия от листата

№ 217 / 21.12.2015

ОТНОСНО : Разглеждане на писмо на 18.12.2015г. от ЦИК с изх.№ МИ – 06 – 939/18.12.15 г., касаещо предприемане на действия по чл. 30, ал.4 от ЗМСМА.

№ 216 / 01.11.2015

ОТНОСНО : Насрочване на нови избори за кмет на кметство с. Ново Железаре, община Хисаря.

№ 215 / 01.11.2015

ОТНОСНО : ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН КМЕТ на община Хисаря, област Пловдив на втори тур ПЕНКА ДИМИТРОВА ДОЙКОВА, ЕГН 610330****, издигнат от ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”, получила 3205 \три хиляди двеста и пет \ действителни гласове.

№ 214 / 01.11.2015

ОТНОСНО : ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН КМЕТ на кметство с. Паничери, община Хисаря, област Пловдив на втори тур НЕДА ДИМОВА ТОПУЗЛИЙСКА, ЕГН 570821****, издигнат от МК „Коалиция за Хисар” , получил 268\двеста шестдесет и осем \ действителни гласове.

№ 213 / 01.11.2015

ОТНОСНО : ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН КМЕТ на кметство с. Красново, община Хисаря, област Пловдив на втори тур ЦВЯТКО ПЕТРОВ ИСТИЛЯНОВ, ЕГН 690216****, издигнат от ПП „Българска Социалистическа Партия” , получил 220\двеста и двадесет \ действителни гласове.

№ 212 / 01.11.2015

ОТНОСНО : ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН КМЕТ на:, кметство с. Старосел, община Хисаря, област Пловдив на втори тур МАТЕЯ КРЪСТЕВ ГУДЕВ, ЕГН 540910****, издигнат от МК „Промяна” , получил 328\триста двадесет и осем \ действителни гласове.

№ 211 / 01.11.2015

ОТНОСНО : Извършване на промени в състава на (СИК) за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015г. на територията на община Хисаря от квотата на ПП „ДПС”

№ 210 / 29.10.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване съдържанието на образци на бюлетини за кмет наобщина Хисаря, общински съветници, кметове на кметства в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. в Община Хисаря

№ 209 / 29.10.2015

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатска листа за общински съветници в община Хисаря, предложена от Местна коалиция „Промяна” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 208 / 29.10.2015

ОТНОСНО : Извършване на промени в състава на (СИК) за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015г. на територията на община Хисаря от квотата на ПП „АБВ”

№ 207 / 29.10.2015

ОТНОСНО : упълномощаване на членове на Общинска избирателна комисия Хисаря, за получаване на книжа и материали за провеждане на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

№ 206 / 28.10.2015

ОТНОСНО : Извършване на промени в състава на (СИК) за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015г. на територията на община Хисаря от квотата на ПП „РБ”

№ 205 / 28.10.2015

ОТНОСНО : Oпределяне на членове на ОИК-Хисаря за подписване на Приемо-предавателен протокол за предадени книжа на ТЗ на ГД „ГРАО” - Пловдив

№ 204 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Насрочване на втори тур за кмет на кметство с. Ново Железаре

№ 203 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Насрочване на втори тур за кмет на кметство с. Красново

№ 202 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Насрочване на втори тур за кмет на кметство с. Паничери

№ 201 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Насрочване на втори тур за кмет на кметство с. Старосел

№ 200 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Насрочване на втори тур за кмет на община Хисаря

Календар

Решения

  • № 245 / 08.02.2018

    относно: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА на общински съветник Пенка Йотова Ганева, избрана от листата на ПП ГЕРБ и обявяването на избран за общински съветник следващия в листата кандидат

  • № 244 / 22.10.2016

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на НЕНКО ВИДОЛОВ КОСТОВ, общински съветник в община Хисаря от партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ и обявяване за избран следващия от листата

  • № 217 / 21.12.2015

    относно: Разглеждане на писмо на 18.12.2015г. от ЦИК с изх.№ МИ – 06 – 939/18.12.15 г., касаещо предприемане на действия по чл. 30, ал.4 от ЗМСМА.

всички решения