Общинска избирателна комисия Хисаря


РЕШЕНИЕ
№ 243
Хисаря, 25.04.2016

ОТНОСНО: Достъп до запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от предшестващи избори

    За отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни и книжа и материали от предшестващи избори, ОИК Хисаря :

РЕШИ

Съгласно  писмо с изх. №  МИ-15-616 от 20.04.2016 г., ОИК Хисаря, определи  следните членове на ОИК от различни партии и/или коалиции, които  в присъствието на определените със заповед на кмета длъжностни лица от общинската администрация да присъстват при разпечатването на  помещението за съхранение на изборните книжа, както следва:

АНГЕЛИНА ПЕТРОВА ПЕТРИШКА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДРАГНЕВСКА

МАРТИН МАРТИНОВ ДЖИНДЖЕВ

НИКОЛАЙ БОЙНОВ МАРКОВСКИ

Председател: Костадин Атанасов Атанасов

Секретар: Минка Мануилова Рахова

* Публикувано на 25.04.2016 в 16:44 часа

Календар

Решения

  • № 243 / 25.04.2016

    относно: Достъп до запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от предшестващи избори

  • № 242 / 20.03.2016

    относно: Обявяване резултататие от протокола на секционната комисия за избран кмет след проведени нови избори- втори тур за кмет на кметство с. Ново Железаре на 20 март 2016 г.

  • № 241 / 20.03.2016

    относно: постъпила жалба с вх. № 56/20.03.2016 в 15:56 ч. от Йордана Стоилова Добринска за това, че не е допусната от председателя на СИК с. Ново Железаре да гласува с придружител. Иска спешна намеса от ОИК Хисаря да гласува с посочен от нея придружител.

всички решения