Общинска избирателна комисия Хисаря


РЕШЕНИЕ
№ 241
Хисаря, 20.03.2016

ОТНОСНО: постъпила жалба с вх. № 56/20.03.2016 в 15:56 ч. от Йордана Стоилова Добринска за това, че не е допусната от председателя на СИК с. Ново Железаре да гласува с придружител. Иска спешна намеса от ОИК Хисаря да гласува с посочен от нея придружител.

При разглеждане на жалбата, ОИК установи следното:

Съгласно разпоредбите на чл. Чл. 236. (1) Когато избирателят е с увредено зрение или със затруднения в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.

Във връзка с гореописаното, председателят на СИК 163700013 е взел решение , с което придружителя на жалбоподателката не е допуснато. Това решение не е успорвано от член на СИК и следователно е влязло в сила. Отказът на г-жа Добринска да гласува с придружител не нарушава конституционното и право да гласува.

С оглед горното и  на основание чл.87 ал.1 т.1, т.22 от ИК, ОИК Хисаря

РЕШИ

 

Счита Жалба с вх. № 56/20.03.2016 от Йордана Стоилова Добринска за неоснователна.

 

Председател: Костадин Атанасов Атанасов

Секретар: Минка Мануилова Рахова

* Публикувано на 20.03.2016 в 17:21 часа

Календар

Решения

  • № 243 / 25.04.2016

    относно: Достъп до запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от предшестващи избори

  • № 242 / 20.03.2016

    относно: Обявяване резултататие от протокола на секционната комисия за избран кмет след проведени нови избори- втори тур за кмет на кметство с. Ново Железаре на 20 март 2016 г.

  • № 241 / 20.03.2016

    относно: постъпила жалба с вх. № 56/20.03.2016 в 15:56 ч. от Йордана Стоилова Добринска за това, че не е допусната от председателя на СИК с. Ново Железаре да гласува с придружител. Иска спешна намеса от ОИК Хисаря да гласува с посочен от нея придружител.

всички решения