Общинска избирателна комисия Хисаря


РЕШЕНИЕ
№ 153-МИ
Хисаря, 03.11.2023

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на членове в СИК от квотата на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПАВА И СВОБОДИ„ на територията на община Хисаря, област Пловдив, при произвеждане на изборите за кметове на 05 ноември 2023 г.

В Общинската избирателна комисия в Община Хисаря, област Пловдив, е постъпило предложение с вх. № 118/03.11.2023 г. в 16:05 часа от Стелиян Пламенов Шалски – упълномощен представител на партията, за промяна на членове на СИК от квотата на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПАВА И СВОБОДИ„ на територията на община Хисаря, във връзка с произвеждане на изборите за кметове на 05 ноември 2023 г. Промените засягат секции №№ 163700021, 163700002, 163700012, 163700009, 163700023.

      Предвид горното, както и на основание на чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 5, във връзка с чл. 89, ал. 1 от ИК, Общинската избирателна комисия в Община Хисаря, област Пловдив

    Р Е Ш И:

  1. УТВЪРЖДАВА предложените от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ замени в състави на СИК на територията на община Хисаря, съгласно постъпилото предложение с вх. № 118 от 03.11.2023 г., като освобождава:

 

№ на СИК

три имена

ЕГН

Длъжност

163700021

Атанас Христов Атанасов

 

Председател

163700002

Росица Генчева Стефанова

 

Член

163700012

Мария Петрова Карамфилова

 

Член

163700009

Николай Атанасов Сердарски

 

Член

163700022

Димитър Митков Матов

 

Зам.-Председател

 

  2.Анулира издадените удостоверения.

 3.Назначава за членове на СИК:

 

№ на СИК

три имена

ЕГН

Длъжност

163700021

Панчо Генов Христов

 

Председател

163700002

Василка Трайкова Георгиева

 

Член

163700012

Иван Петков Мутафчиски

 

Член

163700009

Катюша Петрова Ладжева

 

Член

163700022

Пламен Стоилов Шалски

 

Зам.-Председател

 

  4.ИЗДАВА удостоверения на новоназначените член на СИК.

  5.Указва на новоназначените членове на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни лица, по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

  6.Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провежда предизборна агитация.

      Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, по реда на чл. 88, ал. 1 ИК.

Председател: Мария Димитрова Пенева

Зам. председател: Николай Бойнов Марковски

* Публикувано на 03.11.2023 в 19:14 часа

Календар

Решения

  • № 174-МИ / 16.11.2023

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подаване на оставка по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА и обявяване на избран за общински съветник, следващият в листата на съответната ПП/КП

  • № 173-МИ / 06.11.2023

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на Община Хисаря и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

  • № 172-МИ / 06.11.2023

    относно: Приключване работа на Изчислителния пункт в Община Хисаря от Общинска избирателна комисия – Хисаря.

всички решения