Общинска избирателна комисия Хисаря


РЕШЕНИЕ
№ 150-МИ
Хисаря, 02.11.2023

ОТНОСНО: Заличаване на упълномощени представители на КП “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” от списъка, публикуван на интернет страницата на Общинската избирателна комисия в Хисаря, област Пловдив, за участие в местните избори през 2023 г. съгласно РЕШЕНИЕ № 113-МИ/27.10.2023 г. на ОИК Хисаря

Постъпило е заявление с вх. №110/02.11.2023г. от Пенчо Тодоров Шапков – пълномощник на Корнелия Нинова, представител на КП “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, с което се иска оттегляне регистрирането на упълномощени представители на КП “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за произвеждането на местните избори 2023г.

Към заявлението е приложен списък с лицата, чието заличаване от съответните регистри се заявява.

 

Във връзка с горното, както и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия в община Хисаря, област Пловдив,

Р Е Ш И:

Заличава 7/седем/ лица, регистрирани като упълномощени представители на КП “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, регистрирани с РЕШЕНИЕ № 113-МИ/27.10.2023 г. на ОИК Хисаря, за участие в местните избори за 2023 г., от списъка публикуван на интернет страницата на Общинската избирателна комисия в Хисаря, област Пловдив, съгласно следното описание:

 

име

ЕГН

№ пълномощно

1

Видка Минчева Кочанкова

 

26.10.2023/1

2

Иванка Томова Гагова-Бочева

 

26.10.2023/9

3

Катюша Петрова Ладжева

 

26.10.2023/10

4

Иван Запрянов Данчев

 

26.10.2023/14

5

Георгия Светославова Манолова

 

26.10.2023/15

6

Панчо Генов Христов

 

26.10.2023/20

7

Йонка Атанасова Илкова

 

26.10.2023/18

 

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, по реда на чл. 88, ал. 1 ИК.

Председател: Мария Димитрова Пенева

Секретар: Диана Илиева Дишлиева

* Публикувано на 02.11.2023 в 19:31 часа

Календар

Решения

  • № 174-МИ / 16.11.2023

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подаване на оставка по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА и обявяване на избран за общински съветник, следващият в листата на съответната ПП/КП

  • № 173-МИ / 06.11.2023

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на Община Хисаря и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

  • № 172-МИ / 06.11.2023

    относно: Приключване работа на Изчислителния пункт в Община Хисаря от Общинска избирателна комисия – Хисаря.

всички решения