Общинска избирателна комисия Хисаря


РЕШЕНИЕ
№ 149-МИ
Хисаря, 02.11.2023

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на членове в СИК от квотата на ПП „Има такъв народ“ на територията на община Хисаря, област Пловдив, при произвеждане на изборите за кметове на 05 ноември 2023 г.

В Общинската избирателна комисия в Община Хисаря, област Пловдив, са постъпили  заявление с вх. № 112 от 02.11.2023 г. от ПП „Има такъв народ“ относно предложения за промени в състава на СИК в секция № 163700002, секция № 163700004, секция № 163700005, секция № 163700006, секция № 163700010, секция № 163700011, секция № 163700014, секция № 163700016 и секция № 163700019, чрез упълномощения представител, препратени с писмо изх. № 94-00-М-541/02.11.2023 година на общинска администрация на община Хисаря.

    Предложенията за замени в съставите на СИК на територията на община Хисаря са представени на хартиен носител .

    Предвид горното, както и на основание на чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 5, във връзка с чл. 89, ал. 1 от ИК, Общинската избирателна комисия в Община Хисаря, област Пловдив

Р Е Ш И:

 1. УТВЪРЖДАВА предложените от ПП „Има такъв народ“ замени в състави на СИК, съгласно постъпилото заявление с вх. № 112 от 02.11.2023 г., както следва:

Населено място

Секция №

Позиция

Три имена

ЕГН  на заместван

Три имена

ЕГН  на заместник

Хисаря

163700002

Член

Генка Вълкова Пановска

 

Витка Минчева Кочанкова

 

Хисаря

163700004

Член

Пенка Иванова Врачева

 

Илияна Петрова Арабска

 

Хисаря

163700005

Член

Станка Вълкова Неризова

 

Петьо Недялков Ватов

 

Хисаря

163700006

Член

Ваня Георгиева Кръшкова

 

Анелия Иванова Георгиева

 

Михилци

163700010

Член

Маргарита Трифонова Кръстева

 

Гергана Николова Дюлгярска

 

Черничево

163700011

Член

Радка Добрева Добрева

 

Георгия Светославова Манолова

 

Паничери

163700014

член

Илия Котов Ганев

 

Силвия Видолова Дечева

 

Старосел

163700016

член

Деница Георгиева Георгиева

 

Соня Нешева Тодорова

 

Кръстевич

163700019

член

Илия Янков Илиев

 

Йонка Атанасова Илкова

 

 1. Издадените удостоверения на заменените членове на СИК се анулират.
 2. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.
 3. Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 4. Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Мария Димитрова Пенева

Секретар: Диана Илиева Дишлиева

* Публикувано на 02.11.2023 в 19:31 часа

Календар

Решения

 • № 174-МИ / 16.11.2023

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подаване на оставка по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА и обявяване на избран за общински съветник, следващият в листата на съответната ПП/КП

 • № 173-МИ / 06.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на Община Хисаря и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

 • № 172-МИ / 06.11.2023

  относно: Приключване работа на Изчислителния пункт в Община Хисаря от Общинска избирателна комисия – Хисаря.

всички решения