Общинска избирателна комисия Хисаря


РЕШЕНИЕ
№ 148-МИ
Хисаря, 02.11.2023

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на членове в СИК от квотата на Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ на територията на община Хисаря, област Пловдив, при произвеждане на изборите за кметове на 05 ноември 2023 г.

В Общинската избирателна комисия в Община Хисаря, област Пловдив, са постъпили  заявление с вх. № 111 от 02.11.2023 г. от Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ относно предложения за промени в състава на секция № 163700004, секция № 163700005, секция № 163700009, секция № 163700013, секция № 163700014, секция № 163700015, секция № 163700016, секция № 163700017 и секция № 163700018, чрез упълномощения представител, препратени с писмо изх. № 90-00-122/02.11.2023 година на общинска администрация на община Хисаря.

    Предложенията за замени в съставите на СИК на територията на община Хисаря са представени на хартиен носител .

    Предвид горното, както и на основание на чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 5, във връзка с чл. 89, ал. 1 от ИК, Общинската избирателна комисия в Община Хисаря, област Пловдив

Р Е Ш И:

 1. УТВЪРЖДАВА предложените от политическа Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ замени в състави на СИК, съгласно постъпилото заявление с вх. № 111 от 02.11.2023 г., както следва:

Населено място

Секция №

Позиция

Три имена

ЕГН  на заместван

Три имена

ЕГН  на заместник

Хисаря

163700004

Член

Надежда Ангелова Стоилова

 

Иванка Томова Гагова-Бончева

 

Хисаря

163700005

Секретар

Костадин Георгиев Гвоздев

 

Венета Йорданова Лаловска

 

Хисаря

163700009

Секретар

Севдалина Георгиева Гешева

 

Нина Маркова Севова

 

Ново Железаре

163700013

Зам.-председател

Дилян Красимиров Каракумански

 

Йовка Котова Топозлийска

 

Паничери

163700014

Зам.-председател

Здравка Андреева Атанасова

 

Иван Запрянов Данчев

 

Паничери

163700014

член

Петя Георгиева Гечева

 

Мая Лазарова Витева

 

Мътеница

163700015

секретар

Атанас Димитров Атанасов

 

Теодор Иванов Фърков

 

Мътеница

163700015

член

Атанас Георгиев Гаджев

 

Мариана Георгиева Паунска

 

Старосел

163700016

член

Янка Кунчева Попова

 

Цонка Николова Пингелова

 

Старосел

163700017

Зам.-председател

Спаска Петкова Маврова

 

Куман Станев Гърбов

 

Красново

163700018

член

Янка Иванова Захова-Лукова

 

Никола Атанасов Витев

 

 1. Издадените удостоверения на заменените членове на СИК се анулират.
 2. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.
 3. Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 4. Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

Председател: Мария Димитрова Пенева

Секретар: Диана Илиева Дишлиева

* Публикувано на 02.11.2023 в 19:18 часа

Календар

Решения

 • № 174-МИ / 16.11.2023

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подаване на оставка по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА и обявяване на избран за общински съветник, следващият в листата на съответната ПП/КП

 • № 173-МИ / 06.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на Община Хисаря и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

 • № 172-МИ / 06.11.2023

  относно: Приключване работа на Изчислителния пункт в Община Хисаря от Общинска избирателна комисия – Хисаря.

всички решения