Общинска избирателна комисия Хисаря


РЕШЕНИЕ
№ 147-МИ
Хисаря, 02.11.2023

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на членове в СИК от квотата на политическа партия „ГЕРБ“ на територията на община Хисаря, област Пловдив, при произвеждане на изборите за кметове на 05 ноември 2023 г.

В Общинската избирателна комисия в Община Хисаря, област Пловдив, са постъпили  заявления с вх. № 106 от 01.11.2023 г. и вх. № 115 от 02.11.2023г от политическа партия „ГЕРБ“ относно предложения за промени в състава на СИК в секция 163700014 и секция 163700021 чрез упълномощен представител,препратени с писмо вх.№90-00-118/01.11.2023 година на общинска администрация на община Хисаря.

    Предложенията за замени в съставите на СИК на територията на община Хисаря са представени и подписани на хартиен носител .

    Предвид горното, както и на основание на чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 5, във връзка с чл. 89, ал. 1 от ИК, Общинската избирателна комисия в Община Хисаря, област Пловдив

Р Е Ш И:

 1. УТВЪРЖДАВА предложените от политическа партия „ГЕРБ“ замени в състави на СИК, съгласно постъпилите заявления с с вх. № 106 от 01.11.2023 г. и вх. № 115 от 02.11.2023 г.,както следва:

Населено място

Секция №

Позиция

Три имена

ЕГН  на заместван

Три имена

ЕГН  на заместник

Паничери

163700014

Член

Нанка Панчева Джиджева

 

Велина Димитрова Джиджева

 

Мало Крушево

163700021

Член

Петка Георгиева

Атанасова

 

Недялка Ангелова Ненчева

 

 1. Издадените удостоверения на заменените членове на СИК се анулират.
 2. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.
 3. Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 4. Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Мария Димитрова Пенева

Секретар: Диана Илиева Дишлиева

* Публикувано на 02.11.2023 в 19:29 часа

Календар

Решения

 • № 174-МИ / 16.11.2023

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подаване на оставка по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА и обявяване на избран за общински съветник, следващият в листата на съответната ПП/КП

 • № 173-МИ / 06.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на Община Хисаря и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

 • № 172-МИ / 06.11.2023

  относно: Приключване работа на Изчислителния пункт в Община Хисаря от Общинска избирателна комисия – Хисаря.

всички решения