Общинска избирателна комисия Хисаря


РЕШЕНИЕ
№ 146-МИ
Хисаря, 02.11.2023

ОТНОСНО: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Хисаря за достъп до помещението, в което се съхраняват хартиените бюлетини, ролките от специализирана хартия за машинно гласуване и изборните книжа и осъществяване на контрол при разпределението на хартиените бюлетини, ролките от специализирана хартия за машинно гласуване, протоколите и книжата на СИК/ПСИК при произвеждане на втори тур на местните изборите , насрочени за 05.11.2023 г.

Общинска избирателна комисия Хисаря, като взе предвид, че получените от членовете на ОИК Хисаря хартиени бюлетини и ролките от специализирана хартия за машинно гласуване се съхраняват в определено от кмета на община Хисаря помещение, което е запечатано с лента с подписите на всички членове на ОИК Хисаря, подпечатана с печата на ОИК и отразено върху лентата на датата и часа на поставяне на лентата, удостоверено с подписите на упълномощените членове, присъствали на приемането на бюлетините. Предвид това, че същото помещение е необходимо да бъде отворено, за да бъдат съхранени и протоколите на СИК и ОИК и другите изборни книжа при произвеждане местните избори – втори тур, насрочени за 05.11.2023г., е необходимо да бъдат определени членове на ОИК Хисаря, които да имат достъп до помещението, в което се съхраняват хартиените бюлетини и книжа.

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс,

 

Р Е Ш И:

 

 1. Определя следните членове на ОИК Хисаря, които да имат достъп до помещението, в което се съхраняват хартиените бюлетини, ролките от специализирана хартия за машинно гласуване и изборните книжа и да осъществяват контрол и да подпомогнат общинска администрация при разпределението на хартиените бюлетини, протоколите и книжата на СИК/ПСИК при произвеждане на втори тур на местните избори, насрочени за 05.11.2023 г., както следва:
 • ТОДОРКА ПЕТКОВА КУКОВСКА
 • НИКОЛАЙ БОЙНОВ МАРКОВСКИ
 • ТЕМЕНУЖКА НИКОЛОВА КРИВЧЕВА
 • СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ МИШЕВ
 • МАРИЯ ДИМИТРОВА ПЕНЕВА
 1. ПЛАМЕНА ЛЮБОМИРОВА ЧОЧЕВА
 2. Определените членове на ОИК Хисаря следва да са на разположение на 03 ноември, като след приключване на дейността по приемането на протоколите на СИК и ОИК, както и подпомагането на общинска администрация при разпределението на хартиените бюлетини, ролките от специализирана хартия за машинно гласуване, протоколите и книжата на СИК/ПСИК, да запечатат помещението с хартиена лента с подписите на всички членове на ОИК Хисаря, подпечатана с печата на ОИК.
 3. Копие от настоящото решение да се изпрати на Общинска администрация Хисаря.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Мария Димитрова Пенева

Секретар: Диана Илиева Дишлиева

* Публикувано на 02.11.2023 в 19:29 часа

Календар

Решения

 • № 174-МИ / 16.11.2023

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подаване на оставка по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА и обявяване на избран за общински съветник, следващият в листата на съответната ПП/КП

 • № 173-МИ / 06.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на Община Хисаря и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

 • № 172-МИ / 06.11.2023

  относно: Приключване работа на Изчислителния пункт в Община Хисаря от Общинска избирателна комисия – Хисаря.

всички решения