Общинска избирателна комисия Хисаря


РЕШЕНИЕ
№ 144-МИ
Хисаря, 02.11.2023

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове на Общинска Избирателна Комисия Хисаря за предаване на бюлетините и другите изборни книжа и материали на СИК/ПСИК при произвеждане на местните изборите – втори тур, насрочени за 05 ноември 2023 г. Като взе предвид Раздел IV – „Предизборен ден“ от Глава Четиринадесета – „Гласуване“ от Изборния кодекс и Раздел II – „Предизборен ден“ от Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК от СИК в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини, приети с Решение № 2654-МИ от 12.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и Раздел II – „Предизборен ден“ от Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК от СИК в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12.10.2023 г. на Централната избирателна комисия, е необходимо да бъдат определени членове на ОИК Хисаря, които да извършат съвместно с представители на Общинска администрация Хисаря, действията по предаването на бюлетините, изборните книжа и материали при произвеждане на втори тур на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 05 ноември 2023 г. в предизборния ден за съответния избирателен район, както и да подпишат Протокола за предаване и приемане на избирателния списък на СИК (Приложение № 82-МИ), Протокола за предаване и приемане на изборните книжа и материали на СИК (Приложение № 85-МИ), както и плика с печата. Поради което, на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, и във връзка с Решение 1979-МИ/18.08.2023г. на Централната избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Хисаря,

Р Е Ш И:

 • УПЪЛНОМОЩАВА следните членове на ОИК Хисаря, които да представляват Комисията при предаването на бюлетините, изборните книжа и материали при произвеждане на втория тур на местните изборите, насрочени за 05 ноември 2023 г. в предизборния ден за избирателния район, както и да подпишат Протокола за предаване и приемане на избирателния списък на СИК (Приложение № 82-МИ), Протокола за предаване и приемане на изборните книжа и материали на СИК (Приложение № 85-МИ), както и плика с печата, както следва:
 • За селата – Михилци, Черничево, Старо Железаре, Ново Железаре, Паничери, Старосел, Мътеница, Красново, Кръстевич, Беловица и Мало Крушево – Пламен Иванов Мутафчийски – Зам.-Председател на ОИК Хисар; и
 • За гр. Хисаря – Тодорка Петкова Куковска – Член на ОИК Хисаря.
 • Упълномощените членове да извършат всички действия по предаването на бюлетините, изборните книжа и материали при произвеждане на втория тур на изборите, насрочени за 02 ноември 2023 г. в предизборния ден за избирателния район, както и да подпишат Протокола за предаване и приемане на избирателния списък на СИК (Приложение № 82-МИ), Протокола за предаване и приемане на изборните книжа и материали на СИК (Приложение № 85-МИ), както и плика с печата, както и да упражнят контрол при транспортирането и доставката им до предаването им на Секционните избирателни комисии и на ПСИК.
 • Препис от настоящото решение да се изпрати на Общинска администрация Хисаря.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Мария Димитрова Пенева

Секретар: Диана Илиева Дишлиева

* Публикувано на 02.11.2023 в 19:15 часа

Календар

Решения

 • № 174-МИ / 16.11.2023

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подаване на оставка по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА и обявяване на избран за общински съветник, следващият в листата на съответната ПП/КП

 • № 173-МИ / 06.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на Община Хисаря и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

 • № 172-МИ / 06.11.2023

  относно: Приключване работа на Изчислителния пункт в Община Хисаря от Общинска избирателна комисия – Хисаря.

всички решения