Общинска избирателна комисия Хисаря


РЕШЕНИЕ
№ 143-МИ
Хисаря, 02.11.2023

ОТНОСНО: Упълномощаване на представители на Общинска избирателна комисия Хисаря за предаването и получаването на отпечатаните бюлетини за избирателния район, както и за осъществяване на контрол при транспортирането, съхранението и разпределението на хартиените бюлетини и книжа в изборите за кметове втори тур на 05 ноември 2023 год.

Като взе предвид указанията на Централната Избирателна комисия, дадени с Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г. за осъществяване на контрол при отпечатването на хартиените бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и писмо с изх. № ОИ-10-183/02.11.2023г. На Областна администрация Пловдив относно предаването, получаването и транспортирането на хартиените бюлетини, книжа и материали, в това число ролките със специализирана хартия за машинно гласуване в изборите за кмет на Община Хисаря и кметове на кметства в община Хисаря за втори тур, насрочен 05 ноември 2023 год.,

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, т. 9 и т. 20 от Изборния кодекс, във връзка с  Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г. за осъществяване на контрол при отпечатването на хартиените бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и писмо с изх. № ОИ-10-183/02.11.2023г. На Областна администрация Пловдив, общинска избирателна комисия Хисаря

 

Р Е Ш И:

 

 1. Упълномощава членовете на Общинска избирателна комисия Хисаря – СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ МИШЕВ - ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЙОРДАН ЯНКУЛОВ ДАМБУЛЕВ – ЧЛЕН НА ОИК ХИСАРЯ, предложени от различни партии и коалиции, които да получат отпечатаните хартиени бюлетини и изборни книжа, както и всички други материали, в това число ролки за машинно гласуване, за произвеждане на изборите за за кмет на Община Хисаря и кметове на кметства в община Хисаря за втори тур, насрочен 05 ноември 2023 год., с правото да подпишат приемо-предавателния протокол.

 

 1. Предаването на отпечатаните хартиени бюлетини и изборни книжа се извършва на територията на Печатницата на БНБ (съответно всяка печатница изпълнител) под контрола на Министерството на финансите, по предварително съгласуван с ЦИК и предоставен на съответната ОИК и на областната администрация график в присъствието на упълномощени представители на печатницата изпълнител, на съответната областна администрация и на упълномощените членове на ОИК Община Хисаря, предложени от различни партии и коалиции.

 

 1. За предаването се съставя протокол, който се подписва от присъствалите упълномощени представители, включително и от представителите на Министерството на финансите. Екземпляр от подписаните протоколи се предоставят на ЦИК.

 

 1. Съвместно с областна администрация - Пловдив да приемат бюлетините и изборните книжа и други материали, в това число ролките за машинно гласуване и да съпроводят транспортното средство, което ги превозва до съответния областен център.

 

 1. Заверено копие от настоящото решение да се изпрати/предостави на Печатница на БНБ АД, Централната избирателна комисия, Областна администрация с административен център Пловдив и Общинска администрация Хисаря.

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

Председател: Мария Димитрова Пенева

Секретар: Диана Илиева Дишлиева

* Публикувано на 02.11.2023 в 19:14 часа

Календар

Решения

 • № 174-МИ / 16.11.2023

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подаване на оставка по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА и обявяване на избран за общински съветник, следващият в листата на съответната ПП/КП

 • № 173-МИ / 06.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на Община Хисаря и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

 • № 172-МИ / 06.11.2023

  относно: Приключване работа на Изчислителния пункт в Община Хисаря от Общинска избирателна комисия – Хисаря.

всички решения