Заседания

Решения

№ 92-МИ / 18.10.2023

ОТНОСНО : Утвърждаване на работна група по жалбите и сигналите на членовете на Общинска избирателна комисия в община Хисаря при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год.

№ 91-МИ / 18.10.2023

ОТНОСНО : допълване на Решение № 13-МИ/Хисаря, 15.09.2023г. за реда за разглеждане на жалби и сигнали, подавани до Общинска избирателна комисия Хисаря при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 90-МИ / 18.10.2023

ОТНОСНО : Постъпила Жалба с вх. № 3/18.10.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на Общинска избирателна комисия Хисаря от Пенчо Тодоров Шапков-упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“

№ 89-МИ / 18.10.2023

ОТНОСНО : Подадена Жалба с вх. № 2 от 18.10.2023 г., в 16:11 ч. от Пенчо Тодоров Шапков, в качеството му на пълномощник на Корнелия Петрова Нинова – Председател на коалиция „БСП за България“ за нарушение на разпоредбите на чл. 183, ал. 3, 184, ал. 1 от Изборния кодекс и на Заповед № РД-05-893 от 10.10.2023г. на Асен Сурчев – ВРИД Кмет на община Хисаря.

№ 88-МИ / 18.10.2023

ОТНОСНО : Oпределяне на избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването от Общинска избирателна комисия Хисаря в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 29 октомври 2023 година.

№ 87-МИ / 18.10.2023

ОТНОСНО : Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Хисаря за достъп до помещението, в което се съхраняват хартиените бюлетини, ролките от специализирана хартия за машинно гласуване и изборните книжа и осъществяване на контрол при разпределението на хартиените бюлетини, ролките от специализирана хартия за машинно гласуване, протоколите и книжата на СИК/ПСИК при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

№ 86-МИ / 18.10.2023

ОТНОСНО : Назначаване членовете на ПСИК на територията на Община Хисаря, Област Пловдив от Общинска избирателна комисия - Хисаря при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 година

Календар

Решения

  • № 174-МИ / 16.11.2023

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подаване на оставка по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА и обявяване на избран за общински съветник, следващият в листата на съответната ПП/КП

  • № 173-МИ / 06.11.2023

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на Община Хисаря и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

  • № 172-МИ / 06.11.2023

    относно: Приключване работа на Изчислителния пункт в Община Хисаря от Общинска избирателна комисия – Хисаря.

всички решения