Общинска избирателна комисия Хисаря


РЕШЕНИЕ
№ 168-МИ
Хисаря, 06.11.2023

ОТНОСНО: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО МИХИЛЦИ

Днес, 06.11.2023 г., в ………….. часа, Общинската избирателна комисия Хисаря на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: кметство МИХИЛЦИ, област ПЛОВДИВ, на втори тур

БОЖАНА ЯНКОЛОВА ПАМПУРОВА

(собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН: **********, издигната от КОАЛИЦИЯ „БСП за БЪЛГАРИЯ.

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

получил 57 действителни гласове.

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: няма

На основание чл. 459, ал. 1 от Изборния кодекс настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд Пловдив в седемдневен срок от обявяването му чрез ОИК Хисаря.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................

СЕКРЕТАР: .....................................

ЧЛЕНОВЕ:

1....................................

4. ...........................................

7. .....................................

2.....................................

5. ...........................................

8. .....................................

3.....................................

6. ............................................

9. .....................................

       

 

Председател: Мария Димитрова Пенева

Секретар: Диана Илиева Дишлиева

* Публикувано на 06.11.2023 в 01:55 часа

Календар

Решения

  • № 174-МИ / 16.11.2023

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подаване на оставка по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА и обявяване на избран за общински съветник, следващият в листата на съответната ПП/КП

  • № 173-МИ / 06.11.2023

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на Община Хисаря и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

  • № 172-МИ / 06.11.2023

    относно: Приключване работа на Изчислителния пункт в Община Хисаря от Общинска избирателна комисия – Хисаря.

всички решения