Общинска избирателна комисия Хисаря


РЕШЕНИЕ
№ 165-МИ
Хисаря, 05.11.2023

ОТНОСНО: Предаване на сгрешен формуляр на протокол на СИК за кмет на кметство Кръстевич , с фабр. №163703330420001 от ПСИК с №163700022 на ОИК Хисаря и предаване от ОИК Хисаря на СИК с №163700022 на нов формуляр на протокол на СИК за избиране на кмет на кметство Кръстевич с фабр. №1637403330420003 и повторно преброяване на гласовете в секцията, поради констатирано съществено несъответствие при отчитане на резултати от произведени избори за общински съветници и кметове в община Хисаря на втори тур -05.11.2023 год.

На 05.11.2023 г. след приключване на изборния ден постъпиха протоколите на подвижна секционна избирателна комисия № 163700022  – с. Красново, община Хисаря, които следваше да бъдат предадени от СИК на ОИК, съгласно Методическите указания, дадени от ЦИК във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове в община Хисаря на 29 октомври 2023 год.

    При извършване на проверката на контролите в протоколите, Общинска избирателна комисия Хисаря,  установи, че протокол на ПСИК, относно избора за кмет на кметство Кръстевич , с фабр. №163703330420001 (Приложение №102-МИ-х , от изборните книжа) не са попълнени кокретно и има съществени несъответствия във вписаните в протокола данни, които не могат да бъдат отстранени от ПСИК.

     От попълнените данни не могат да се генерират резултати от проведения избор, отделно от това протокола е поправян с коректор  и поради това ПСИК, заедно с Общинска избирателна комисия Хисаря, следва да извърши попълване на нов протокол, а сгрешения следва да бъде иззет от ОИК с протокол №88-МИ от изборните книжа.

      При така изложената фактическа обстановка Общинска избирателна комисия Хисаря, на основание, чл. 87, ал. 1, т. 1 и т.2, във връзка с чл. 445, ал.3 и от Изборния кодекс.

Р Е Ш И:

 1. ОИК изземва от ПСИК № 163700022 – с. Красново: сгрешен протокол на ПСИК за кмет на кметство с.Кръстевич с фабр. №№163703330420001
 2. ОИК Хисаря предава на ПСИК № 163700022 – с. Красново нов формуляр на протокол на СИК за: кмет на кметство Кръстевич , с фабр. №1637403330420003
 1. УКАЗВА на ПСИК да извърши попълване на протокола съобразно методическите указания на ЦИК.

        Настоящето решение може да бъде обжалвано в тридневен срок от обявяването му пред Централна избирателна комисия.

Председател: Мария Димитрова Пенева

Секретар: Диана Илиева Дишлиева

* Публикувано на 05.11.2023 в 22:02 часа

Календар

Решения

 • № 174-МИ / 16.11.2023

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подаване на оставка по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА и обявяване на избран за общински съветник, следващият в листата на съответната ПП/КП

 • № 173-МИ / 06.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на Община Хисаря и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

 • № 172-МИ / 06.11.2023

  относно: Приключване работа на Изчислителния пункт в Община Хисаря от Общинска избирателна комисия – Хисаря.

всички решения