Общинска избирателна комисия Хисаря


РЕШЕНИЕ
№ 161-МИ
Хисаря, 05.11.2023

ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх.№ 8/05.11.2023г. от 10:48ч. от Бойко Цветанов Гавраилов-общински ръководител на политическа партия „ГЕРБ„.

            В ОИК – Хисаря на 05.11.2023г. по електронната поща е постъпила жалба от Бойко Цветанов Гавраилов-общински ръководител на политическа партия „ГЕРБ“, упълномощен от Георги Рангелов Мараджиев, пълномощник на Бойко Методиев Борисов, представляващ политическа партия „ГЕРБ“, заведена  с вх.№ 8/05.11.2023г. от 10:48ч. в регистъра за жалби и сигнали на комисията.

            В жалбата се излагат твърдения, че пред секция № 163700016, в село Старосел се провежда агитация от цитирани в жалбата конкретни две лица. Съгласно чл. 182, ал. 4 от ИК, не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

            След извършена проверка от страна на ОИК Хисаря и проведен разговор с председателя на СИК № 163700016 в село Старосел, бе установено, че пред секция № 163700016, не е била извършвана агитация от посочените две лица.

            При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 87,ал.1, т. 22 от ИК Общинска избирателна комисия-Хисаря.

                                                                       РЕШИ:

  1. Не установява нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс по жалба на Бойко Цветанов Гавраилов, заведена с вх.№ 8/05.11.2023г. от 10:48ч. в регистъра за жалби и сигнали на комисията на ОИК-Хисаря.

 

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Хисаря подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Зам. председател: Петя Колева Велковска

Зам. председател: Пламен Иванов Мутафчийски

* Публикувано на 05.11.2023 в 11:59 часа

Календар

Решения

  • № 174-МИ / 16.11.2023

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подаване на оставка по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА и обявяване на избран за общински съветник, следващият в листата на съответната ПП/КП

  • № 173-МИ / 06.11.2023

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на Община Хисаря и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

  • № 172-МИ / 06.11.2023

    относно: Приключване работа на Изчислителния пункт в Община Хисаря от Общинска избирателна комисия – Хисаря.

всички решения