Общинска избирателна комисия Хисаря


РЕШЕНИЕ
№ 160-МИ
Хисаря, 04.11.2023

ОТНОСНО: Публикуване на допълнителен списък на упълномощените представители на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 05.11.2023 г.

Постъпил е допълнителен Списък на упълномощени представители (Приложение № 77-МИ към Решение № 2664-МИ от 13.10.2023 г.) с вх. № 129/04.11.2023 год. от 16:13 часа във входящия регистър на ОИК Хисаря от упълномощения представител на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” – Пенчо Шапков, който допълва Списък на упълномощени представители

Списъкът на упълномощените представители е представен на хартиен носител, който включва общо 3 /три/ лица.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 124, ал. 2 и ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия в община Хисаря, област Пловдив,

Р Е Ш И:

 ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Общинската избирателна комисия в Хисаря, област Пловдив, предложения допълнителен Списък на упълномощени представители на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 05.11.2023 г., при спазване изискванията за защита на личните данни, както следва:

 №

ИМЕ

ЕГН

№ пълномощно

1

СТАНИСЛАВ НЕНКОВ МЕРДЖАНОВ

 

№ 22/04.11.2023 г.

2

НЕНКА НИКОЛОВА ДОЙЧЕВСКА

 

№ 23/04.11.2023 г.

3

ИВАНКА НИКОЛОВА ШИВАЧЕВА

 

№ 24/04.11.2023 г.

            Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му. 

Председател: Мария Димитрова Пенева

Секретар: Диана Илиева Дишлиева

* Публикувано на 04.11.2023 в 18:34 часа

Календар

Решения

  • № 174-МИ / 16.11.2023

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подаване на оставка по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА и обявяване на избран за общински съветник, следващият в листата на съответната ПП/КП

  • № 173-МИ / 06.11.2023

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на Община Хисаря и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

  • № 172-МИ / 06.11.2023

    относно: Приключване работа на Изчислителния пункт в Община Хисаря от Общинска избирателна комисия – Хисаря.

всички решения