Общинска избирателна комисия Хисаря


РЕШЕНИЕ
№ 159-МИ
Хисаря, 04.11.2023

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници за КМЕТ НА КМЕТСТВО от кандидатската листа на Коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА” за участие в изборите в община Хисаря, при произвеждането на изборите за кметове – втори тур, насрочени за 05.11.2023 г.

Постъпило е Заявление (Приложение № 72-МИ от изборните книжа, утвърдени от ЦИК), от упълномощен представител на коалицията – Найден Павлов. с вх. №7/03.11.2023 г. от 16:15 ч., за регистрация на застъпници за КМЕТ НА КМЕТСТВО в избирателни секции от кандидатска листа на Коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА”, за участие в изборите за кметове – втори тур, насрочени за 05 ноември 2023 г., в община Хисаря.

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи съгласно чл. 117 и чл. 118 от Изборния кодекс и Решение № 2594-МИ/04.10.2023 г. на ЦИК, включващи и списък, съдържащи имената на 2 (две) лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатската листа, както и декларации (Приложение № 74-МИ от изборните книжа, утвърдени от ЦИК) от лицата, заявени за регистрация като застъпници – 2 бр.

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 34 във връзка с чл. 117 ал. 4 и чл. 118 ал. 2 от Изборния кодекс и Решение № 2594-МИ/04.10.2023 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия в община Хисаря, област Пловдив,

 

 

Р Е Ш И:

 

1.РЕГИСТРИРА 2/двама/ застъпници за КМЕТ НА КМЕТСТВО от кандидатска листа на Коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА”, за участие в изборите за кметове – втори тур, насрочени за 05.11.2023 г., в избирателни секции и ВПИСВА лицата в публичния регистър на застъпниците, поддържан от Общинска избирателна комисия в община Хисаря, област Пловдив, следните лица:

 

имена

ЕГН

Злата Христова Гечкова-Шуманска

 

Марин Николов Цъцаров

 

 

2.ИЗДАВА удостоверение за застъпници на лицата, посочени в точка 1.

 

Решението може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Мария Димитрова Пенева

Секретар: Диана Илиева Дишлиева

* Публикувано на 04.11.2023 в 18:33 часа

Календар

Решения

  • № 174-МИ / 16.11.2023

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подаване на оставка по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА и обявяване на избран за общински съветник, следващият в листата на съответната ПП/КП

  • № 173-МИ / 06.11.2023

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на Община Хисаря и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

  • № 172-МИ / 06.11.2023

    относно: Приключване работа на Изчислителния пункт в Община Хисаря от Общинска избирателна комисия – Хисаря.

всички решения