Общинска избирателна комисия Хисаря


РЕШЕНИЕ
№ 158-МИ
Хисаря, 04.11.2023

ОТНОСНО: Заличаване на регистрацията на регистриран застъпник за КМЕТ НА ОБЩИНА, предложен от Коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА”, при произвеждането на избори за кметове на 05 ноември 2023 год.

В Общинска избирателна комисия Хисаря е постъпило Заявление с вх. № 134/03.11.2023г. от Найден Павлов – упълномощен представител на Коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА”, с което се иска заличаване от списъка със застъпници за КМЕТ НА ОБЩИНА, предложен от Коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА”, при произвеждането на избори за кметове на 05 ноември 2023 год. на Злата Христова Гечкова-Шуманска, с ЕГН ................

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 34, във връзка с чл. 118, ал. 4 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Хисаря,

 

Р Е Ш И:

 

 • ЗАЛИЧАВА регистрацията на Злата Христова Гечкова-Шуманска, с ЕГН .........................., регистрирана като застъпник с Решение № 110-МИ от 27.10.2023г. на ОИК Хисаря, предложена от Коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА”при произвеждането на избори за кметове на 05 ноември 2023 год.
 • АНУЛИРА издаденото Удостоверение за застъпник.
 • Заличаването да бъде отразено в Публичния регистър на застъпниците на интернет страницата на ОИК Хисаря.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Мария Димитрова Пенева

Секретар: Диана Илиева Дишлиева

* Публикувано на 04.11.2023 в 18:33 часа

Календар

Решения

 • № 174-МИ / 16.11.2023

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подаване на оставка по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА и обявяване на избран за общински съветник, следващият в листата на съответната ПП/КП

 • № 173-МИ / 06.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на Община Хисаря и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

 • № 172-МИ / 06.11.2023

  относно: Приключване работа на Изчислителния пункт в Община Хисаря от Общинска избирателна комисия – Хисаря.

всички решения