Общинска избирателна комисия Хисаря


РЕШЕНИЕ
№ 157-МИ
Хисаря, 04.11.2023

ОТНОСНО: Заличаване на упълномощен представител на ПП “ВЪЗРАЖДАНЕ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове 2023 г., от списъка, публикуван на интернет страницата на Общинската избирателна комисия Хисаря, съгласно Решение №119- МИ/28.10.2023г. на Комисията.

Постъпило е искане от Десислава Иванова Видинска – представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, за заличаване на упълномощен представител на ПП “ВЪЗРАЖДАНЕ” от списъка, публикуван на интернет страницата на Общинската избирателна комисия Хисаря. Искането е  заведено с вх. № 123/03.11.2023 г. във входящия регистър на ОИК Хисаря и съдържа волеизявление за заличаване от Списък на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети на 1 /едно/ лице, регистрирано като упълномощен представител, с Решение №119-МИ/28.10.2023г. на ОИК Хисаря, в изборите за общински съветници и за кметове през 2023 г.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия в община Хисаря,

Р Е Ш И:

Заличава 1 /едно/ лице, регистрирано като упълномощен представители на ПП “ВЪЗРАЖДАНЕ” с Решение №119-МИ/28.10.2023г. на ОИК Хисаря, в изборите за общински съветници и за кметове през 2023 г., от списъка публикуван на интернет страницата на Общинската избирателна комисия в Хисаря, както следва:

имена

ЕГН

№ пълномощното

Марин Николов Цъцаров

 

2/25.10.2023Г.

 

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, по реда на чл. 88, ал. 1 ИК.

Председател: Мария Димитрова Пенева

Секретар: Диана Илиева Дишлиева

* Публикувано на 04.11.2023 в 18:32 часа

Календар

Решения

  • № 174-МИ / 16.11.2023

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подаване на оставка по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА и обявяване на избран за общински съветник, следващият в листата на съответната ПП/КП

  • № 173-МИ / 06.11.2023

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на Община Хисаря и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

  • № 172-МИ / 06.11.2023

    относно: Приключване работа на Изчислителния пункт в Община Хисаря от Общинска избирателна комисия – Хисаря.

всички решения