Общинска избирателна комисия Хисаря


РЕШЕНИЕ
№ 156-МИ
Хисаря, 04.11.2023

ОТНОСНО: Регистрация на застъпник на кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“.

       В Общинска избирателна комисия Хисаря е постъпило Предложение към вх. № 6 от 03.11.2023 г. (Приложение № 72-МИ от изборните книжа) от 15.05 часа във Входящия регистър на застъпниците и на заместващи застъпници за участие в изборите за общински съветници и за кметове на II – ри тур на 05 ноември 2023 г., подписано от Бойко Цветанов Гавраилов, в качеството му на пълномощник на Георги Рангелов Мараджиев -Областен координатор на ПП „ГЕРБ“,упълномощен от БОЙКО МЕТДОИЕВ БОРИСОВ ,представляващ, представляваща ПП „ГЕРБ“ за регистрация на 1 застъпник на кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“.   

       Към Предложението са приложени следните документи: 

 • Предложение за регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“. (Приложение № 72-МИ от изборните книжа).
 • Декларация (Приложение № 74-МИ от изборните книжа) от кандидата за  застъпник, че отговаря на изискванията на изборния кодекс /ИК/ и че желае да бъде регистриран като застъпник на кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“.

      След служебна проверка от страна на ОИК Хисаря се установи, че предложеното за застъпник лице отговаря на изискванията на Изборния кодекс за регистрацията му като застъпник.

       С оглед гореизложеното на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 118, ал. 1, ал.2, ал. 4 и ал.5, във връзка с чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 2594-МИ/ 04.10.2023 г.  на ЦИК, Общинска избирателна комисия Хисаря

Р Е Ш И:

 1. РЕГИСТРИРА МИРОСЛАВ СТОЯНОВ ТИНТИКОВ с ЕГН:********** като застъпник на кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“.
 2. На регистрирания застъпник да се издаде удостоверение за регистрацията му.

        Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му. 

Председател: Мария Димитрова Пенева

Секретар: Диана Илиева Дишлиева

* Публикувано на 04.11.2023 в 18:31 часа

Календар

Решения

 • № 174-МИ / 16.11.2023

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подаване на оставка по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА и обявяване на избран за общински съветник, следващият в листата на съответната ПП/КП

 • № 173-МИ / 06.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на Община Хисаря и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

 • № 172-МИ / 06.11.2023

  относно: Приключване работа на Изчислителния пункт в Община Хисаря от Общинска избирателна комисия – Хисаря.

всички решения