Общинска избирателна комисия Хисаря


РЕШЕНИЕ
№ 155-МИ
Хисаря, 04.11.2023

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на членове в СИК от квотата на Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ на територията на община Хисаря, област Пловдив, при произвеждане на изборите за кметове на 05 ноември 2023 г.

         В Общинската избирателна комисия в Община Хисаря, област Пловдив е постъпило  заявление с вх. № 127 от 04.11.2023 г. от Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ относно предложения за промени в състава на секция № 163700021,  чрез упълномощения представител Нина Маркова Севова , препратено с писмо изх. № 90-00-4-491/04.11.2023 година на общинска администрация община Хисаря.

    Предложената замяна в състава на СИК №163700021 на територията на община Хисаря е представена и на хартиен носител .

    Предвид горното, както и на основание на чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 89, ал. 1 от ИК, Общинската избирателна комисия в Община Хисаря, област Пловдив

Р Е Ш И:

 1. УТВЪРЖДАВА предложенaта от Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ замяна  в състава на СИК №163700021, съгласно постъпилото заявление с вх. № 127 от 04.11.2023 г., както следва:

Населено място

Секция №

Позиция

Три имена

ЕГН  на заместван

Три имена

ЕГН  на заместник

Мало Крушево

163700021

Зам.председател

Милко Петков Добрев

 

Мартин Николаев

Недев 

 
 1. Анулира издаденото удостоверение на заменения чле на СИК.
 2. ИЗДАВА удостоверение на новоназначения член на СИК.
 3. Указва на назначения член на СИК, че при изпълнение на своите функции е длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 4. Указва на назначения член на СИК, че при изпълнение на функциите си не може да носи отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провежда предизборна агитация.

         Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Мария Димитрова Пенева

Секретар: Диана Илиева Дишлиева

* Публикувано на 04.11.2023 в 18:25 часа

Календар

Решения

 • № 174-МИ / 16.11.2023

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подаване на оставка по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА и обявяване на избран за общински съветник, следващият в листата на съответната ПП/КП

 • № 173-МИ / 06.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на Община Хисаря и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

 • № 172-МИ / 06.11.2023

  относно: Приключване работа на Изчислителния пункт в Община Хисаря от Общинска избирателна комисия – Хисаря.

всички решения